Grzech i jego konsekwencje

Aktualizacja: maj 5

Autor: Paulina Jastrzębska


Kłamstwa w które wierzą kobiety o.... grzechu.


Szatan zasiewa wątpliwości i kłamstwa w różny sposób. Nie które kłamstwa są dla nas oczywiste lecz istnieją również kłamstwa z których do końca nie zdajemy sobie sprawy. Dziś przyjrzymy się grupie kłamstw w które wierzą kobiety a dokładniej: kłamstwa w które wierzą kobiety... na temat grzechu.
Czym jest grzech?


Grzech z hebrajskiego " chattal " lub z greckiego " hamartia " - chybianie, błądzenie.

Czasownik = chybić, zmylić, nie trafić w cel, zmylić drogę, zbłądzić.


Grzech – przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Grzech oznacza dobrowolne zerwanie przymierza z Bogiem poprzez dokonanie jakiegoś złego czynu. Grzech oznacza zerwanie relacji z Bogiem (źródło Wikipedia).


Kłamstwa na temat grzechu:

1. Mogę grzeszyć i z tym żyć.

2.Moje grzechy nie są takie straszne.

3.Bóg nie przebaczy mi tego co zrobiłam.

4.Nie odpowiadam w pełni za swoje czyny.

5.Nie mogę stale odnosić zwycięstwa nad grzechem.


Kłamstwo "mogę grzeszyć i z tym żyć" jest jednym z najpoważniejszych kłamstw które wsączył w nas szatan. Dlaczego? Dlatego że podważa prawdomówność Boga.


Pan Bóg powiedział : "Jeśli zjecie owoc z tego drzewa, umrzecie."

Diabeł na to "nie umrzecie".


Jednak przekaz Boga był jasny, również i konsekwencje były jasne. Zjecie =umrzecie. Nie będziecie mogli żyć. Żyć z tym lub żyć dalej. Nie możesz grzeszyć i z tym żyć! Ponieważ sam Bóg powiedział że umrzesz. Czy chodziło tutaj o śmierć fizyczną czy może o śmierć duchową? Za chwilkę postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Ale za nim to zrobię przeczytajmy Psalm 10 wersety 6, 11 i 13.


Autor psalmu 10 trzykrotnie zwraca uwagę, że ludzie byli wobec Boga nie posłuszni ponieważ myśleli ze będą mogli z tym żyć. (Psalm 10: 6,11,13).


Pismo Święte wyraźnie wskazuje że "skoro grzech dojrzeje przynosi śmierć) Jk 1,5

Wiemy również że grzech wydaje się być przyjemny wręcz rozkoszny. Rdz.3,5 oraz Koh 8,12 i 12,13-14.

Niestety prawda jest taka że grzech jest niebezpieczny, zgubny i zabójczy. Konsekwencje grzechu są nieuniknione. Każda dzisiejsza decyzja będzie miała swoje następstwa w przyszłości.


Skutki/konsekwencje grzechu:


-Grzech kradnie radość (Ps 51,14)

-Grzech pozbawia pokoju serca. (1J 3,20-21)

-Grzech sprowadza poczucie winy. (Ps 51,3)

-Grzech dowodzi że uwiódł nas szatan (2 Kor 2,11)

-Grzech gasi w nas Ducha Bożego (1 Tes 5,19)

-Grzech wyrządza szkody fizyczne (Ps 38,3-4; 31,10)

-Grzech powoduje cierpienie duszy (Ps 32,3-4)

-Grzech zasmuca Ducha Świętego ( Ef 4,30)

-Jeden grzech otwiera drzwi następnym (Iz 30,1)

-Grzech kopie przepaść miedzy nami a Bogiem (Iż 59,1-2)

-Grzech napełnia lękiem (Prz 28,1)

-Grzech czyni ze mnie niewolnika grzechu ( J 8,34; Rz 6,16)

-Grzech powoduje śmierć (Jk 1,5)A więc czy mogę grzeszyć i z tym żyć? Odpowiedź brzmi NIE.

Zwróćmy teraz uwagę na Prawdę zawartą w Biblii.


PRAWDA:

-Podejmowane przeze mnie decyzje powodują konsekwencje. Zbieram to co zasieję.

Rdz. 3,4-5; Gal. 6,7-8

-Rozkosz grzechu jest krótkotrwała.

Hbr. 11,25

-Grzech pobiera okrutny haracz. Nie ma od tego wyjątku.

Ps 10,6-11. 13