Prawdziwy dekalog

Aktualizacja: maj 5

Autor: Ewangelista


Prawdziwe 10 przykazań. Dlaczego w Kościele Katolickim 10 przykazań jest inne niż w Biblii ?


Jak to się stało że 10 przykazań w Katechizmie Kościoła Katolickiego różni się od przykazań w Biblii, postaramy się odpowiedzieć na to pytanie ale za nim to zrobimy przyjrzyjmy się obu wersją.Przykazania


Biblia Tysiącleci, wyd II- Księga Wyjścia 20:2 vs Katechizm Kościoła Katolickiego


"wstęp":


Biblia :Ja jestem Jahwe, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.


Katechizm Kościoła Katolickiego: Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.


1.

Biblia: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Katechizm : Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.


2.

Biblia: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.


Katechizm :Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.3.

Biblia: Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Jahwe, do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.


Katechizm : Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.


4.

Biblia: Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.  W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.


Katechizm: Czcij ojca swego i matkę swoją.5.

Biblia: Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.


Katechizm: Nie zabijaj.
6.

Biblia: Nie będziesz mordował.


Katechizm: Nie cudzołóż.


7.

Biblia: Nie będziesz cudzołożył.

Katechizm: Nie kradnij.


8.

Biblia: Nie będziesz kradł.

Katechizm: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.


9.